Kiến trúc mái bánh ú, sử dụng hệ khung kèo thép mạ trong lượng nhẹ (Hệ 02 lớp). Lợp ngói Thái SCG…