– Địa điểm: Thôn 3, Liên Đầm, Di Linh

– Kết cấu mái: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 (Cánh, bụng) và TC75.75 (Chống đứng, xiên)

+ Mè (Li tô): TS40.60

– Ngói màu: ngói thái SCG màu M04

– Diện tích: 220m2