KÈO 3 LỚP

Cấu tạo: 1. Lớp 1: – Là những hộp thép được tổ hợp từ 2 thanh  TC100.75 (TC100.10) ốp đôi lại bằng vít 12-14×20. – Xà gồ được liên kết với dầm thu hồi bằng Pát liên kết, bulon nở và vít 12-14×20. – Khoảng cách giữa 2 thanh xà gồ: 800-900mm. 2. Lớp 2: […]

KÈO 2 LỚP

Cấu tạo: 1. Kèo: – Được tổ hợp từ những thanh TC75.75 (TC75.10; TC100.75; TC100.10) tùy theo độ vượt nhịp của kèo mà tiết diện các thanh trong kèo sẽ khác nhau. – Kèo được sản xuất 1 cái để làm cữ trước sau đó được sản xuất hàng loạt theo cấu kiện kèo làm […]