Khung kèo Bảo Anh như thế nào?

Được tổ hợp từ các thanh TC100 & TC75 thành kèo hình tam giác cân hoặc hình thang cân (gồm các thanh: Cánh – Bụng – Chống đứng – chống xiên) khoảng cách bố trí kèo không lớn hơn 1200mm (thường bố trí 1100-1200mm)

– Cánh (Cánh trên): là thanh tạo độ dốc cho mái, trực tiếp đỡ (tiếp nhận tải trọng từ) thanh mè.

– Bụng (Cánh dưới): là thanh đáy chữ A của vì kèo, gối trên các dầm bê tông cốt thép để truyền tải trọng của phần mái xuống các dầm đỡ. Kèo liên kết với phần khung bê tông cốt thép bằng Pát liên kết, Bulon nở và vít tự khoan tại vị trí thanh cánh dưới gối lên dầm bêtông.

 

 

– Chống đứng & chống xiên: có tác dụng tiếp nhận và phân bố tải trọng mà thanh cánh trên truyền xuống thanh cánh dưới, đồng thời giúp tăng độ cứng, độ ổn định của kèo. Thanh chống đứng thường được bố trí @1200 – 1500mm.