KHUNG CHO MÁI ĐỔ BÊTÔNG

Cấu tạo: 1. Cầu phong: – Là những thanh TC40.75 được liên kết với lớp bê tông mái bằng Pát liên kết, bulon nở và vít 12-14×20. – Khoảng cách giữa 2 thanh cầu phong @1000mm. 2. Mè (Litô) Gồm các thanh TS40.48 (TS40.60)  được liên kết với cầu phong bằng vít 12-14×20, khoảng cách […]

KÈO 3 LỚP

Cấu tạo: 1. Lớp 1: – Là những hộp thép được tổ hợp từ 2 thanh  TC100.75 (TC100.10) ốp đôi lại bằng vít 12-14×20. – Xà gồ được liên kết với dầm thu hồi bằng Pát liên kết, bulon nở và vít 12-14×20. – Khoảng cách giữa 2 thanh xà gồ: 800-900mm. 2. Lớp 2: […]

KÈO 2 LỚP

Cấu tạo: 1. Kèo: – Được tổ hợp từ những thanh TC75.75 (TC75.10; TC100.75; TC100.10) tùy theo độ vượt nhịp của kèo mà tiết diện các thanh trong kèo sẽ khác nhau. – Kèo được sản xuất 1 cái để làm cữ trước sau đó được sản xuất hàng loạt theo cấu kiện kèo làm […]