– Địa điểm: TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng.

– Diện tích: 164m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói nhật Yuki màu Y10