– Địa điểm: Nhà Bè, TP.HCM

– Quy mộ: 71 căn, diện tích hơn 3.500m2

– Kết cấu mái: sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Cầu phong sổ: TC100.75

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái SCG M02