– Địa điểm: Dĩ An – Bình Dương

– Kết cấu: sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái SCG M02