– Địa điểm: Thôn 6, Mađaguôi, Đạ Huoai

– Kết cấu mái: khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ kèo 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 (Cánh & bụng), TC75.75 (chống đứng & xiên)

+ Mè: TS40.60

– Ngói SCG M08

– Diện tích: 290m2