– Địa điểm: Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

– Thay mái lợp tôn bằng mái ngói:

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái M02…