– Địa điểm công trình: Ấp 1, xã Phú An, Tân Phú, Đồng Nai

– Diện tích 130m2

– Kết cấu mái: sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75 @1100-1200mm

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Yuki 06