– Địa điểm: 39 Phạm Ngọc Thạch, Thị trấn Mađaguôi, Đạ Huoai

– Diện tích: 300 m2

– Kết cấu mái: hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ kèo 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 (Cánh & bụng); TC75.75 (chống đứng, xiên).

+ Mè: TS40.60

+ Lợp ngói Thái SCG M04