Thay mái lợp tôn bằng mái ngói sử dụng hệ kèo thép mạ trọng lượng nhẹ, lợ p ngói Thái SCG