Biệt thự vườn, kiến trúc mái bánh ú sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ (Hệ 02 lớp), lợp ngói Thái SCG