Sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ (Hệ 02 lớp), lợp ngói Mũi hài