Showing all 12 results

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 424x336mm
– Kích thước sau khi lợp: 363x303mm
– Số lượng viên trên 1m2: 9 viên
– Trọng lượng: 3.2kg
– Khoảng cách mè: 360mm
– Khoảng cách từ đỉnh kèo đến mép gần nhất của cây mè đỉnh: 20mm

Ngói Nhật Nakamura

NV12

Ngói Nhật Nakamura

NV11

Ngói Nhật Nakamura

NV10

Ngói Nhật Nakamura

NV09

Ngói Nhật Nakamura

NV08

Ngói Nhật Nakamura

NV07

Ngói Nhật Nakamura

NV06

Ngói Nhật Nakamura

NV05

Ngói Nhật Nakamura

NV04

Ngói Nhật Nakamura

NV03

Ngói Nhật Nakamura

NV02

Ngói Nhật Nakamura

NV01