Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 305×400 mm
– Độ dốc tối ưu: 30 – 35º
– Độ dốc tối thiểu: 17º
– Trọng lượng: 2.8kg/viên
– Chồng mí: 50 mm
– Khoảng cách mè: 340 ~ 350 mm
– Số lượng viên/m2: 10 viên

Ngói lợp Ý Mỹ

SN05

Ngói lợp Ý Mỹ

SN03

Ngói lợp Ý Mỹ

SN01