Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 425x350mm
– Kích thước sau khi lợp: 363x315mm
– Số lượng viên trên 1m2: 8.7 viên
– Trọng lượng: 3.4kg
– Khoảng cách mè: 360mm
– Khoảng cách từ đỉnh kèo đến mép gần nhất của cây mè đỉnh: 20mm

Ngói Nhật Nakamura

NK07

Ngói Nhật Nakamura

NK06

Ngói Nhật Nakamura

NK05

Ngói Nhật Nakamura

NK12

Ngói Nhật Nakamura

NK04

Ngói Nhật Nakamura

NK11

Ngói Nhật Nakamura

NK03

Ngói Nhật Nakamura

NK10

Ngói Nhật Nakamura

NK02

Ngói Nhật Nakamura

NK09

Ngói Nhật Nakamura

NK01

Ngói Nhật Nakamura

NK08