Showing all 12 results

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 425x350mm
– Kích thước sau khi lợp: 363x315mm
– Số lượng viên trên 1m2: 8.7 viên
– Trọng lượng: 3.4kg
– Khoảng cách mè: 360mm
– Khoảng cách từ đỉnh kèo đến mép gần nhất của cây mè đỉnh: 20mm