Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước : 33 x 214 x 11 mm
– Trọng lượng : 2.2 kg
– Độ dốc tối thiểu : 17 độ
– Độ dốc tối đa : 45 độ
– Độ dốc tối ưu : 30 đến 35 độ
– Phần phủ chồng mí tối thiểu 70 m
– Khoảng cách mè : xấp xỉ 267 mm
– Số lượng viên/m2 : 22 viên/m2

Ngói đất nung

N01

Ngói đất nung

N12