Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước : 330 x 420 mm
– Trọng lượng : 4.2 đến 4.7 kg
– Độ dốc tối thiểu : 17 độ
– Độ dốc tối đa : 90 độ
– Độ dốc tối ưu : 30 đến 35 độ
– Phần phủ chồng mí tối thiểu 70 m
– Khoảng cách mè : xấp xỉ 330 mm
– Số lượng viên/m2 : 9.5 đến 10.2 viên tùy theo khoảng cách mè

Ngói màu sóng lớn

M010

Ngói màu sóng lớn

M002

Ngói màu sóng lớn

M009

Ngói màu sóng lớn

M001

Ngói màu sóng lớn

M008

Ngói màu sóng lớn

M007

Ngói màu sóng lớn

M006

Ngói màu sóng lớn

M005

Ngói màu sóng lớn

M013

Ngói màu sóng lớn

M004

Ngói màu sóng lớn

M012

Ngói màu sóng lớn

M003