Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 484x320mm
– Kích thước hữu dụng: 440x250mm
– Số lượng viên trên 1m2: 9 viên
– Trọng lượng: 4kg
– Độ dốc tối thiểu 25º
– Khoảng cách mè: 250mm
– Khoảng cách 2 thanh mè đỉnh: 4-6cm

Ngói Nhật Nakamura

NP05

Ngói Nhật Nakamura

NP12

Ngói Nhật Nakamura

NP04

Ngói Nhật Nakamura

NP11

Ngói Nhật Nakamura

NP03

Ngói Nhật Nakamura

NP10

Ngói Nhật Nakamura

NP02

Ngói Nhật Nakamura

NP09

Ngói Nhật Nakamura

NP01

Ngói Nhật Nakamura

NP08

Ngói Nhật Nakamura

NP07

Ngói Nhật Nakamura

NP06