Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 425x350mm
– Kích thước sau khi lợp: 363x315mm
– Số lượng viên trên 1m2: 8.7 viên
– Trọng lượng: 3.4kg
– Khoảng cách mè: 360mm
– Khoảng cách từ đỉnh kèo đến mép gần nhất của cây mè đỉnh: 20mm

Ngói Nhật Nakamura

HP01

Ngói Nhật Nakamura

HP04

Ngói Nhật Nakamura

HP03

Ngói Nhật Nakamura

HP02