Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 420x330mm
– Số lượng viên trên 1m2: 10 viên
– Trọng lượng: 04kg
– Khoảng cách mè: 320-340mm
– Độ dốc tối ưu : 35 – 45 độ.
– Khoảng cách 2 thanh mè đỉnh: 4-6cm

Ngói sóng SCG

M16

Ngói sóng SCG

M27

Ngói sóng SCG

M22

Ngói sóng SCG

M06

Ngói sóng SCG

M01

Ngói sóng SCG

M05

Ngói sóng SCG

M04

Ngói sóng SCG

M02

Ngói sóng SCG

M14

Ngói sóng SCG

M03

Ngói sóng SCG

M11

Ngói sóng SCG

M08