Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 424x336mm
– Kích thước sau khi lợp: 363x303mm
– Số lượng viên trên 1m2: 9 viên
– Trọng lượng: 3.2kg
– Khoảng cách mè: 360mm
– Khoảng cách từ đỉnh kèo đến mép gần nhất của cây mè đỉnh: 20mm

Ngói Nhật Nakamura

HPN04

Ngói Nhật Nakamura

N08

Ngói Nhật Nakamura

HPN03

Ngói Nhật Nakamura

N07

Ngói Nhật Nakamura

HPN02

Ngói Nhật Nakamura

N06

Ngói Nhật Nakamura

HPN01

Ngói Nhật Nakamura

N05

Ngói Nhật Nakamura

N12

Ngói Nhật Nakamura

N04

Ngói Nhật Nakamura

N11

Ngói Nhật Nakamura

N03