Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kich thước: 484 mm x 320 mm x10 mm
– Kích thước hữu dụng: 440 mm x 250 mm
– Số lượng viên trên 1m2: 09 viên
– Trọng lượng : 3.8 kg/viên
– Khoảng cách mè: 25-26 cm

Ngói Nhật INARI

P05

Ngói Nhật INARI

P03

Ngói Nhật INARI

P02

Ngói Nhật INARI

P10

Ngói Nhật INARI

P07

Ngói Nhật INARI

P06