Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kich thước: 424mm x 335mm
– Kích thước hữu dụng: 363mm x 305mm
– Số lượng viên trên 1m2: 09 viên
– Trọng lượng : 3.4 kg/viên
– Khoảng cách mè: 33-36 cm

Ngói Nhật INARI

IF08

Ngói Nhật INARI

IF07

Ngói Nhật INARI

IF06

Ngói Nhật INARI

IF05

Ngói Nhật INARI

IF04

Ngói Nhật INARI

IF03

Ngói Nhật INARI

IF10

Ngói Nhật INARI

IF02

Ngói Nhật INARI

IF09