Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kich thước: 424mm x 335mm
– Kích thước hữu dụng: 363mm x 305mm
– Số lượng viên trên 1m2: 09 viên
– Trọng lượng : 3.4 kg/viên
– Khoảng cách mè: 33-36 cm