Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước : 330 x 420 mm
– Trọng lượng : 4.2 đến 4.7 kg
– Độ dốc tối thiểu : 17 độ
– Độ dốc tối đa : 90 độ
– Độ dốc tối ưu : 30 đến 35 độ
– Phần phủ chồng mí tối thiểu 70 m
– Khoảng cách mè : xấp xỉ 330 mm
– Số lượng viên/m2 : 9.5 đến 10.2 viên tùy theo khoảng cách mè

Ngói màu sóng nhỏ

MN009

Ngói màu sóng nhỏ

MN001

Ngói màu sóng nhỏ

MN008

Ngói màu sóng nhỏ

MN007

Ngói màu sóng nhỏ

MN006

Ngói màu sóng nhỏ

MN005

Ngói màu sóng nhỏ

MN013

Ngói màu sóng nhỏ

MN004

Ngói màu sóng nhỏ

MN012

Ngói màu sóng nhỏ

MN003

Ngói màu sóng nhỏ

MN010

Ngói màu sóng nhỏ

MN002