Khả năng vượt nhịp của hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ?

Khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ là kết cấu hệ khung không gian gồm nhiều cấu kiện liên kết với nhau thành 1 khối vững chắc. Tùy theo kết cấu phần khung bê tông của từng công trình mà tiết diện các thanh của từng cấu kiện kèo khác nhau. Độ vượt nhịp tối đa mà khung kèo thép mạ vẫn đảm bảo khả năng chịu lực và độ ốn định là 12m không có gối đỡ ở giữa… Kèo thép Bảo Anh xin thông tin đến quý khách hàng.