KHUNG CHO MÁI ĐỔ BÊTÔNG

Cấu tạo: 1. Cầu phong: – Là những thanh TC40.75 được liên kết với lớp bê tông mái bằng Pát liên kết, bulon nở và vít 12-14×20. – Khoảng cách giữa 2 thanh cầu phong @1000mm. 2. Mè (Litô) Gồm các thanh TS40.48 (TS40.60)  được liên kết với cầu phong bằng vít 12-14×20, khoảng cách […]