KHUNG CHO MÁI ĐỔ BÊTÔNG

Cấu tạo: 1. Cầu phong: – Là những thanh TC40.75 được liên kết với lớp bê tông mái bằng Pát liên kết, bulon nở và vít 12-14×20. – Khoảng cách giữa 2 thanh cầu phong @1000mm. 2. Mè (Litô) Gồm các thanh TS40.48 (TS40.60)  được liên kết với cầu phong bằng vít 12-14×20, khoảng cách […]

Hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ là gì?

Là hệ khung kèo được tổ hợp từ những thanh thép tiết diện chữ C (C100.10; C100.75; C75.10 ; C75.75) và các thanh TS (TS61.75; TS61.60; TS40.48…)  cường độ cao (5500kg/cm2) trọng lượng nhẹ, được cán nguội định hình đi kèm với những phụ kiện đồng bộ chất lượng cao như: vít liên kết, bulon […]