Giá thành khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ so với khung kèo thép hộp?

Đơn giá ban đầu của 1m2 khung kèo sử dụng thép mạ trọng lượng nhẹ so với khung kèo thép hộp sẽ cao hơn 5%. Nhưng nếu sau 5 năm sử dụng thì lại không hề cao hơn so với khung kèo thép hộp thậm chí còn rẻ hơn. Tại sao lại rẻ hơn vì […]