KÈO 2 LỚP

Cấu tạo: 1. Kèo: – Được tổ hợp từ những thanh TC75.75 (TC75.10; TC100.75; TC100.10) tùy theo độ vượt nhịp của kèo mà tiết diện các thanh trong kèo sẽ khác nhau. – Kèo được sản xuất 1 cái để làm cữ trước sau đó được sản xuất hàng loạt theo cấu kiện kèo làm […]