Tag Archives: keochuA

Khung kèo Bảo Anh như thế nào?

Được tổ hợp từ các thanh TC100 & TC75 thành kèo hình chữ A (gồm các thanh: Cánh – Bụng – Chống đứng – chống xiên) khoảng cách bố trí kèo không lớn hơn 1200mm. – Cánh (Cánh trên): là thanh tạo độ dốc cho mái, trực tiếp đỡ (tiếp nhận tải trọng từ) thanh […]