Showing all 8 results

Thông số kĩ thuật:
– Kích thước: 425×340 mm
– Trọng lượng: 3.7kg
– Độ dốc mái tối thiểu: 30º
– Khoảng cách mè: 320-360 mm
– Số lượng viên trên 1m2: 10 viên

Ngói lợp YK

YUKI 08

Ngói lợp YK

YUKI 07

Ngói lợp YK

YUKI 06

Ngói lợp YK

YUKI 05

Ngói lợp YK

YUKI 04

Ngói lợp YK

YUKI 03

Ngói lợp YK

YUKI 02

Ngói lợp YK

YUKI 01