– Kết cấu mái: Khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ. Hệ kèo 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 (Cánh & bụng); TC75.75 (chống đứng, xiên).

+ Mè: TS40.60

– Ngói màu: SCG M04

– Diện tích: 300 m2