Sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ (Hệ 02 lớp). Lợp ngói Nhật YUKI 04…